Slideshow billeder fra emneugen

Video fra Emneugen Træer, kunst og IT, Haiko digte med dansk læreren.

fredag den 23. november 2007

Træer, kunst og IT

I forår 2007, studerede jeg liniefag i billedkunst, og var pædagogstuderende på CVU Jelling. Jeg gennemført et emneuge projekt ”Træer, kunst og IT” på Søndermarksskolen i Vejle. Jeg ville undersøge hvordan IT kunne understøtte elevernes kreative proces.
Vil eleverne opdage og begynde at bruge computeren til æstetiske læreprocesser, til andet end spil, tekstbehandling, chat…?

Vi definerede følgende delmål:
1) fra trinmål billedkunst (arbejdede vi med de grønne markeringer)

a. fremstille skitser og billeder på baggrund af følelser, fantasier og iagttagelser
b. anvende tørre og våde farver i plant billedarbejde med enkle teknikker bl.a. inden for tegning, grafik, maleri, collage og foto
c. anvende computerens billedskabende muligheder i billedbehandlings og maleprogrammer
d. gemme og hente billedfiler i forbindelse med billedarbejde

Dette vil vi gøre ved at:
i. undersøge fotografiets muligheder: fokus, zoom, lys (flash)
ii. afprøv nye teknikker – eks. ”hukommelsestegning” og
iagttagelsestegning
iii. afprøve nye medier– akryl
iv. undersøge kontrasternes virkning i billeder
v. se kunstneres billeder af træer gennem kunsthistorien
vi. indramme billeder, opsætte en udstilling

2) trinmål for IT
a. tage billeder
b. overføre billeder fra kamera til PC
c. anvende PC til billedbehandling, fremhæv kontraster, simple manipulering, trim af billeder
d. printe billeder
e. bearbejde egne fotografier ”a la VanGogh” med billedbehandlingsprogram Xnview

3) trinmål for multimedia
a. lære at anvende funktioner i ”Photostory”
b. optage lyd
c. fremstille en ”historie” - ved at blande multimedie med Haiko digte, understøttede vi også det overordnede formål med danskfaget.